דף תפילות לעילוי נשמת הנפטר

בעדות שונות בקהילות ישראל נהוג לומר תפילות ופרקי לימוד לעילוי שמות הנפטרים. בדף זה ריכזנו בעבורכם את התפילות ופרקי הלימוד על פי הנוסחים המקובלים בעדות השונות.

בטקס האזכרה נהוג לומר פרקי תהילים: ל"ג, ט"ז, י"ז, ע"ב, צ"א, ק"ד, ק"ל, ואחר כך לקרוא פסוקים לפי אותיות השם הפרטי של המנוח או המנוחה וכן את פסוקי האותיות נ ש מ ה מתוך פרק קי"ט שבתהילים. לאחר אמירת פרקי התהילים נהוג לומר קדיש או תפילה לעילוי נשמה, וכן תפילת אזכרה או אשכבה סמוך לקבר הנפטר (ברוב העדות). בימי הזיכרון לציון השנה נהוג ללמוד פרקי משניות לעילוי הנשמה. לאחר הלימוד במניין יש לומר קדיש דרבנן. מנהג נוסף הוא הדלקת נר נשמה ליד הקבר, בבית הכנסת וכן בבית האבלים הקרובים למנוח.

באפשרותכם לבחור את נוסח העדה ולמלא את השם העברי של המנוח או המנוחה (ככל שידוע), וכן קיימת אפשרות הוספת שם האב או שם האם (לפי הנדרש למילוי בטופס). המערכת תאפשר תצוגה מקדימה של כל התפילות לפי סדר הקראתן, וכן תציע לכם אפשרויות הדפסה או שליחה לדוא"ל לנוחותכם.

סוגי התפילות

תפילות לפי שם הנפטר

שם הנפטר:
שם אבי הנפטר: