אודות

חברה קדישא כפר סבא פועלת מתחילת המאה הקודמת. החברה מאוגדת כעמותה בלא כוונות רווח, שחברים בה תושבי העיר ואישי ציבור הפועלים בהתנדבות מלאה. בעמותה מנכ"ל, צוות מקצועי, עובדי משרד, פקידי קבלת קהל ואדמיניסטרציה, וכן עובדי שטח, אחזקה וקבורה.

החברה קדישא כפר סבא מטפלת בקבורה של תושבי העיר כפר סבא (למעלה מ-500 נפטרים בשנה). באחריותה חמישה בתי עלמין. עיקר הקבורה נעשית כיום בבית העלמין החדש פרדס החיים, שהחל לפעול בשנת 2006. נוסף על אלה עוסקת החברה קדישא בפיתוח בתי העלמין, באחזקתם ובשימור האזורים העתיקים יותר, לדוגמה בית עלמין גאולים הישן שנוסד ב-1906 ושמצריך טיפול, שימור ואחזקה מיוחדים.

החברה קדישא כפר סבא רואה חשיבות עליונה בגמילות חסד של אמת עם המתים וכן בגמילות חסדים עם החיים.

צוות המשרד ובית העלמין מעניק למשפחות האבלות שנזקקות לשירותי החברה קדישא סיוע והכוונה בכל הקשור לימי האבל, לדיני הקבורה ולמנהגים הכרוכים בה. כמו כן מעניקה החברה סיוע לשם התמצאות בביורוקרטיה ובטפסים. החברה קדישא כפר סבא הייתה מהראשונות בארץ שעובדיה סייעו למשפחות בהשגת רישיונות קבורה, ושמנעה את טלטול המשפחה אל מחוץ לעיר כדי להוציא רישיון זה. היום רוב הרישיונות ניתנים בבית החולים מאיר בכפר סבא. במקרים שבהם הפטירה קורית בבית או מחוץ לבית החולים, ממשיכה החברה לסייע למשפחות בהשגת המסמכים. נוסף על אלה מסייעת החברה רבות למשפחות שיקיריהם (תושבי העיר) נפטרו בחו"ל; במקרי פטירה שלא קרו במוסדות רפואיים; וכן במקרה של נפטרים שהרשויות העבירו אותם למכון לרפואה משפטית. המשפחות אף יכולות לקבל מהחברה סיוע לוגיסטי לימי השבעה, כגון השאלת כיסאות ושולחנות בלא תמורה.

חברה קדישא כפר סבא היא חברה בפורום חברות הקדישא. מנכ"ל החברה, מרדכי אלבוים, הוא אחד ממייסדי הפורום. עובדי החברה משתתפים במיזם הכשרת העובדים של הפורום בשיתוף עם המשרד לשירותי דת. מיזם זה נועד להעניק לעובדים הכשרה מלאה ומתקדמת ברוח הזמן כדי שיוכלו לשרת את הציבור בצורה הטובה והמקצועית ביותר.