פעילויות העמותה

עיקר תפקיד העמותה הוא להביא לקבורה את מי שהלכו לעולמם, תוך כדי שמירה על כבוד המת ועל פי מסורת ישראל מקדמת דנא. העמותה מטפלת ברכישת קרקעות ובפיתוח בתי העלמין כדי להביא לקבורה את תושבי העיר כפר סבא, זאת לפי תקנון העמותה. בנוסף על אלה עוסקת העמותה בסיוע למשפחות אבלות, מתן ייעוץ והכוונה בשעתן הקשה, סיוע לנזקקים ותמיכה בפעילות "קימחא דפיסחא" (הקמח של פסח). עוד עוסקת העמותה בפעילות צדקה וחסד ומאפשרת פעילות של קופת גמ"ח מתוך בניין המשרדים ברחוב הכרמל 57 בכפר סבא.

העמותה פועלת למען פיתוח ותכנון "ירוקים" מתוך צפייה לשנים רבות קדימה ומתוך מחשבה על העתיד לבוא. פעילות זו נובעת מתפיסה אקולוגית שנועדה למנוע את זיהום הסביבה ולשמור על ערכי הסביבה כמו, למשל, שימוש חכם בקרקעות בשיטת הקבורה הרוויה, במערכות לניטור, בחיסכון במים ובאנרגיה.

בתכנון העכשווי של בתי עלמין מובאת בחשבון נגישות בעבור הציבור הרחב. כן יש התחשבות בצרכים מיוחדים של משפחות הנפטרים. שני אלה באים לידי ביטוי הן בתכנון מבנים ושטחי קבורה והן במתן שירותים כלליים.

העמותה מטפלת במיזם נוסף שמיועד לכלל הציבור ושבמרכזו התמצאות בבתי העלמין באמצעות האינטרנט ויישומון ייחודי לטלפון הנייד. המיזם נבנה בימים אלו בשיתוף עם פורום חברות הקדישא, ועיקרו לסייע בניווט אל בתי העלמין ובהתמצאות בתוכם