שירותים הניתנים בתשלום

שירותי חברה קדישא כפר סבא הניתנים בתשלום על פי תקנות הביטוח הלאומי:

 

• העברה מחוץ לתחום שיפוט העיר שבה מתגוררים המנוח או המנוחה.
• שירותי הלנה בקירור עד למועד הלוויה, מעבר ליום הפטירה הראשון שאת הוצאותיו מכסה הביטוח הלאומי.
• מעבר מסע הלוויה דרך הבית או מקום אחר לשם מתן כבוד אחרון: את תעריפי התשלום קובע הביטוח הלאומי.
• תכריכים מיוחדים.
• פטירה בחו"ל של תושב הארץ הזכאי לשירותי קבורה: לפי הגדרות הביטוח הלאומי, במקרה כזה נדרש לשלם העברה מנמל התעופה ועד לבית העלמין וכן יש לשלם אגרת שחרור ואגרת משרד הבריאות.
• רכישת מקומות קבורה: כל תושב ישראל זכאי למקום קבורה בלא תשלום במקום מגוריו לפי תקנות הביטוח הלאומי. את המקום קובעים הסדרי החברה קדישא ומנהגים הנהוגים כלפי כלל האוכלוסייה באותו מקום. הקבורה בחלקות שאותן הגדיר הביטוח הלאומי כחלקות חריגות או סגורות, וכן שמירת מקום קבורה מחיים היא בתשלום, על פי החוק וכפי שפורסם ברשומות.
• קבורת-על: אם ישנה בקשה של המשפחה לקבור בקבורת-על מעל נפטר קיים, הדבר כרוך בבדיקת היתכנות. בדיקת היתכנות היא תהליך שכרוך בהסרת מצבה קיימת או בהזזתה. אם אכן קיימת היתכנות, תבצע החברה קדישא את עבודת הבנייה וההכנה לקבורה לפי תעריף מומלץ של המשרד לשירותי דת (כ-2,000 ש"ח).
• הסרת המצבה והחזרתה לאחר מכן לשם הבדיקה היא באחריות המשפחה ועל חשבונה.
• מעבר לצורך מתן כבוד אחרון במסע ההלוויה דרך בית המנוח או בציון מקום אחר, מחירו נקבע לפי תעריף הביטוח הלאומי.
• העברת הנפטר שלא ביום הלוויה: המחיר נקבע לפי תעריף הביטוח הלאומי.
• בעתיד יתווספו שירותים נוספים, כגון: הנצחה, והצעת מוצרים נלווים לשירות הקהל דוגמת נרות ופרחים.
• הנחת יסודות לביסוס המצבה: בוני מצבות הם שיעבירו תשלום לחברה קדישא. לא יתקבל תשלום באמצעות המשפחה.
• אספקת מים ואנרגיה לבוני המצבות בתוך בית העלמין.
• בעתיד יתאפשר פרסום מסחרי באתר.