שירותים הניתנים בלא תשלום

כל אדם שנפטר בישראל זכאי לסל שירותי קבורה במסגרת חוק הביטוח הלאומי. שירותים אלו ניתנים בלא תשלום רק אם הקבורה נעשית במקום מגוריו של הנפטר, שנקבע על פי רישומו ברישום האוכלוסין. לפיכך כל תושב כפר סבא, שנפטר בישראל ושמיועד להיקבר בכפר סבא, זכאי לכל השירותים הניתנים בלא תשלום על פי תקנות הביטוח הלאומי: (לחץ למעבר לאתר ביטוח לאומי)

• העברה ממקום הפטירה להמתנה לטהרה וללוויה בכל שעות היממה, גם מחוץ לשעות העבודה.
• נפטר זכאי לשירותי טהרה, תכריכים, לוויה, מקום קבר, טקס, חזן וקבורה בלא תשלום.

שירותי חברה קדישא כפר סבא הניתנים בלא תשלום בנוסף על תקנות הביטוח הלאומי:

• הוצאת רישיון קבורה, במקרים שבהם הייתה הפטירה מחוץ למוסד רפואי המספק שירות זה, תיעשה באמצעות החברה קדישא בלא תשלום. הדבר מותנה, כמובן, בהמצאת המסמכים המקוריים הנדרשים.
• הזמנת לוויה בבית במקרים מיוחדים (מוגבלות וכד') לפי בקשה מיוחדת.
• החברה קדישא מסייעת בהתנדבות בהשאלת ציוד לאבלים כגון: כיסאות, שולחנות, ספרים, ארון קודש וכד' במידת הצורך. הדבר תלוי בזמינות הציוד ובכמותו.
• כל מידע הקשור לפטירה, קבורה, אבל, מנהגים והלכה, מפות בתי עלמין, מציאת מקום קבורה ועוד, ניתנים במשרדי החברה קדישא וכן באתר המקוון לכל דורש ובלי עלות.
• עיצוב ויצירת מודעות אבל להדפסה עצמית או להדפסה עד 20 עותקים במשרדי החברה קדישא.
• חישוב תאריכי אבלות.