בתי העלמין

לחברה קדישא כפר סבא 5 בתי עלמין

בית עלמין פרדס החיים – שהוא פעיל ומרכזי.

בית עלמין נורדאו שבו נקברים נפטרים להם נשמר מקום עוד בעודם בחיים.

בית עלמין גאולים הישן – המוגדר כבית עלמין סגור.

בית עלמין גאולים החדש אשר שימש זמן מוגבל לקבורה (בין סגירת בית עלמין נורדאו לפתיחת בית עלמין פרדס החיים).

בית העלמין הצבאי – החלקה האזרחית והורים שכולים – נקבע כבית עלמין סגור.