לאחר יציאת נשמה

לאחר יציאת הנשמה ועד לקבורה חלים על שבעת הקרובים דיני אנינות. אונן הוא אדם שקרובו נפטר וטרם הובא לקבורה. אלה הם שבעת הקרובים: בן, בת, אב, אם, אח, אחות, בעל או אישה.

משמעות דיני אונן היא החובה לעסוק אך ורק בהלוויה ובקבורת הנפטר ומתן כבוד אחרון; לכן האונן פטור מכל המצוות המעשיות האחרות עד להשלמת הקבורה. לפיכך אין מתפללים, אין מניחים תפילין, אין מברכים ועוד ועוד.

למקפידים: יש להיוועץ במורה הלכה כיצד עליהם לנהוג עד הקבורה ומהקבורה ואילך.

דיני אנינות נחלקים לשניים: דיני האונן מן התורה (דאורייתא) חלים רק ביום הראשון לפטירה עד שקיעת החמה, ודיני אונן מדרבנן חלים מהלילה ואילך ועד לשעת הקבורה בפועל.

האתר נמצא בהרצה ויעלה באופן מלא ב 01/01/21

 

חברה קדישא כפר סבא

רחוב הכרמל 57 כפר סבא

טלפון: 09-7672478

 

תנאי שימוש באתר ומדיניות פרטיות

כל הזכויות שמורות לחברה קדישא כפר סבא