אבלות ומועדיה

מהי אבלות?

אדם שנפטר אחד משבעת קרובי המשפחה האלה (לא עלינו): בן, בת, אב, אם, אח, אחות, בעל או אישה. אדם זה יהיה חייב בדיני אבלות מרגע פטירת הקרוב לו.

בכל הקרובים הנזכרים לעיל, חוץ מאב ואם, מועדי האבלות יתקיימו כך: אונן, שבעה, שלושים, ולאחר מכן ימי הזיכרון. במקרה שבו הקרוב הנפטר הוא אב או אם מועדי האבלות יתקיימו כך:
אונן, שבעה, שלושים, אחד-עשר חודשים לקדיש, 12 חודשים לאבלות, ובשנה מעוברת 13 חודשים ליום השנה, ולאחר מכן ימי הזיכרון.

אונן

מזמן הפטירה ועד לאחר הקבורה.

שבעה

מסיום הקבורה וקבלת האבלות על שבעת הקרובים לשבת נמוך משלושה טפחים. על האבל להישאר בבגדי האבלות או הקריעה בכל תקופת השבעה. אסורות עליו הרחיצה והסיכה, אסור להסתפר, להתגלח ולקצוץ ציפורניים וכן אסורה נעילת הסנדל (נעלי עור). אסורה עשיית מלאכת פרנסה ועסק וכן יש איסור לעסוק בתלמוד תורה: אסור תלמוד תורה, אך מותר ללמוד דיני אבלות וכן לקרוא בנביאים כגון: איוב, ירמיהו וכד'. חל איסור בשמחה, בשתיית יין, בסעודת מרעים ועוד.

שלושת הימים הראשונים חמורים מארבעת הימים האחרונים. יום השבת עולה ממניין השבעה אך אין נוהגים בשבת אבלות בפרהסיה, ולכן מחליפים לבגדי שבת ולובשים מִנְעָלִים וקמים מעל הקרקע.

בסיום השבעה, כמו גם בתחילתה, נוהג מקצת היום ככולו ‒ לכן קבלת אבלות טרם שקיעה מוחלטת נחשבת כיום אבלות, וכן ישיבה מועטה ביום האחרון נחשבת כאילו ישבו כל היום כולו.
נהוג לסיים את השבעה בבוקר היום השביעי לאחר שחרית, וכן נהוג כי האבלים עולים לקבר בבוקרו של היום השביעי. זה הזמן שבו גם מסירים את בגדי האבלות ומותרים בישיבה גבוהה רגילה ובנעילת הסנדל. שאר דיני האבלות נמשכים בימי השלושים.

השלושים

לאחר שבעת ימי האבלות הראשונים, "השבעה", נמשכת האבלות עוד 23 ימים (הדבר תלוי בקרבה לימי חג ומועד). בימים אלו נמשך איסור לבישת בגדים מגוהצים, איסור שמחה, איסור תספורת וגילוח, איסור נטילת ציפורניים וכן הלאה. כפי שהוזכר לעיל, יש ללמוד את פרטי הדינים (המידע שצוין הוא כאמור חלקי בלבד ונועד להסב את תשומת הלב לדינים ולמנהגים).
לכל הקרובים, למעט אב ואם, עם סיום השלושים מסתיימת האבלות לגמרי ומרגע זה ואילך נהוג לציין אך ורק ימי זיכרון לפי המנהגים השונים.

אבלות ומנהגי אחד-עשר חודשים, 12 חודשים ו-13 חודשים

דיני האבלות על אב ואם חלים עד 12 חודשים. אבלות זו היא האבלות החמורה ביותר וכוללת את מרב פרטי הדינים. באבלות זו חלים דינים אלה: גידול שיער "עד שיגערו בו חבריו", איסור בלבישת בגדים חדשים, איסור השתתפות בשמחות. בן נוהג באמירת קדיש על אביו ואמו במניין עד אחד-עשר חודשים. אין אמירת קדיש לאחר אחד-עשר חודשים.

האבלות נמשכת 12 חודשים בלבד גם בשנה מעוברת, אין אבלות יותר מכך. נהוג ביום הזיכרון, הוא יום השנה, לעלות לקבר וכן להדליק נר נשמה, לומר פרקי תהילים ותפילות לעילוי נשמה.
בשנה מעוברת חל יום הזיכרון או יום השנה בחודש ה-13, דהיינו חודש לאחר סיום האבלות, ובו נוהגים לעלות לקבר ולומר פרקי תהילים ותפילות לעילוי נשמה.

אבלות בימי חג ומועד שונה מזו של ימי חול. שבתות ומועדי ישראל הם ימי שמחה והאבלות מוגבלת בהם לדברים שבצנעה בלבד. בשלושת הרגלים וכן ביום הכיפורים ובראש השנה מתבטלת אבלות השבעה ומתקצרת אבלות השלושים, מלבד על הורים, ויש לברר את פרטי הדינים המדויקים עם מורי הלכה. אפשר להיעזר באנשי החברה קדישא במידע ובהכוונה.

האתר נמצא בהרצה ויעלה באופן מלא ב 01/01/21

 

חברה קדישא כפר סבא

רחוב הכרמל 57 כפר סבא

טלפון: 09-7672478

 

תנאי שימוש באתר ומדיניות פרטיות

כל הזכויות שמורות לחברה קדישא כפר סבא