חובת קבורה

עם השנים, כשהקהילות גדלו ובתי העלמין הפכו ציבוריים, קמו חברות קדישא שנטלו על עצמן את משימות הטיפול בנפטר, בהכנות לקבורה ובהבאתו לקבורה. כיום חברות הקדישא מפתחות בתי עלמין ומתחזקות אותם. בתי עלמין אלה גדולים בדרך כלל, והם משרתים הן את הציבור כולו הן את הפרט בשעתו הקשה.

חובת הקבורה, שהייתה מוטלת בעבר על שבעת הקרובים, הועברה לחברות הקדישא ועל הקרובים לפנות לחברות ולבקשן כי יעסקו בקבורת המת. בכך הם ממלאים את חובת הקבורה שמוטלת עליהם.

כיום קיימות שיטות קבורה שונות שכולן נסמכות על ההלכה מדור לדור. לכל שיטה קודמות מחשבה והיתכנות הנדסית, הלכתית ומעשית. אפשר לראות את שיטות הקבורה השונות בבתי העלמין הגדולים ברחבי הארץ.

שיטת הקבורה הנהוגה כיום בכפר סבא היא בקרקע, אך תיתכן יותר משכבת קבורה אחת בכל קבר נתון (קבורה רוויה).

את חברת קדישא כפר סבא מלווה הגאון רבי יעקב רוז'ה שליט"א, בייעוץ הלכתי ובהכוונה, במתן מענה לשאלות ופתרון לבעיות ההלכתיות הסבוכות הנובעות מכל שיטה.

האתר נמצא בהרצה ויעלה באופן מלא ב 01/01/21

 

חברה קדישא כפר סבא

רחוב הכרמל 57 כפר סבא

טלפון: 09-7672478

 

תנאי שימוש באתר ומדיניות פרטיות

כל הזכויות שמורות לחברה קדישא כפר סבא