מידע למשפחת הנפטר

פטירה

את קביעת מותו של אדם בעת פטירה, בביתו או במוסד רפואי, עושה מי שמוסמך לכך, בדרך כלל רופא או פרמדיק. נהוג שהעומדים ליד הנפטר או בסמוך לו אומרים קריאת שמע, ואחר כך נהוג לקרוע קריעה בבגדי הנוכחים ולומר ברוך דיין האמת בשם ובמלכות. עם פטירתו של אדם מוטלת

פטירה במוסד רפואי

"מוסד רפואי" פירושו בית חולים, בית אבות או מוסד סיעודי, וכדומה. עם קבלת הודעת הפטירה מהרופא או מהצוות הרפואי, על המשפחה לדאוג לקבלת טופסי הודעת פטירה, ובאמצעותם לקבל רישיון קבורה, בדרך כלל במשרדי הקבלה או במשרד ייעודי שנמצא במוסד הרפואי. אם אין פקיד הוצאת רישיון קבורה באותו מוסד, יש להוציא

פטירה בבית

במקרה של פטירה בבית או במקום פרטי שאינו מוסד רפואי, יש להזמין רופא או מד"א לשם קביעת המוות והוצאת הודעת פטירה. נוסף על כך יש להמתין להגעת קצין משטרה לצורך הוצאת אישור קבורה או שחרור מנתיחה, בכל מקרה שלא קיים חשד למוות בלתי טבעי או בגלל עבירה פלילית. נוסף על

פטירה ברשות הרבים

פטירה עקב תאונה או מב"ט (מוות בלתי טבעי), שבה מפנה המשטרה את המנוח או המנוחה למכון לרפואה משפטית לצורך בדיקה או נתיחה ‒ במקרה זה אין צורך בהוצאת רישיון קבורה. המכון מוציא רישיון קבורה בעצמו ודואג להעברת המנוח למקום הקבורה. הדבר אינו כרוך בתשלום, אך את מועד ההלוויה אפשר לקבוע

פינוי, העברה וקירור

בכדי לשמור על כבוד המת וכפי שהדבר נעשה בבתי החולים, המנוח או המנוחה נמצאים בקירור משלב הפינוי ועד למועד ההכנה ללוויה. האחסנה בקירור מאפשרת הן למשפחה והן לחברה קדישא את הזמן הראוי לטיפול בעריכת הלוויה, מתוך מתן הדעת ושמירה מרבית על כבוד המת.

פינוי

התהליך המקובל בעת פטירה במוסד רפואי

קביעת מועד הלוויה

את מועד הלוויה קובעת חברה קדישא, מתוך התחשבות בבקשת המשפחה ובהתאם לסדרים הנהוגים. כדי שאפשר יהיה לקבוע מועד מדויק ללוויה יש להשלים את הליך הוצאת רישיון הקבורה ולתאם העברה או פינוי. אם המנוח או המנוחה הועברו למכון לרפואה משפטית, אזי יש להוציא אישור מהמכון למועד שייקבע. במקרה של פטירה בחו"ל

קביעת מקום קבורה ושיטת הקבורה

החברה קדישא קובעת את מקום הקבורה לפי סדר קיים ומתוך התחשבות בבקשת המשפחה, בסוג הקבורה וכן הלאה. בזמן הזמנת הלוויה תתבקש המשפחה להביע את רצונה לסוג הקבורה המבוקש: קבורה זוגית, קבורת שדה בודדת או קבורה רוויה. כמו כן תצטרך המשפחה להודיע לחברה קדישא אם בן משפחה מדרגה ראשונה הוא כהן,

לוויה

בכפר סבא נהוג שבעת יציאת הלוויה מבית המנוח או המנוחה, כשמגיע הרכב ובו המנוח או המנוחה, מתאספת המשפחה סביב לשם מתן כבוד אחרון. באותה שעה נאמרים דברי פרידה ופסוקים וכן קדיש לעילוי נשמה. אם נקבע כי יציאת הלוויה תהיה במקום שונה ממקום הקבורה, על בני המשפחה להיות מוכנים דקות מספר

מידע כללי

לאחר פטירת אדם והטיפול בהלוויה ובקבורה נדרשת המשפחה לטפל בכל הכרוך בשינוי למעמד של נפטר או נפטרת. חלק מהטיפול הוא ביורוקרטי באופיו וכרוך במילוי טפסים, בקבלת מידע ובמתן מידע למוסדות שונים, כגון: ביטוח לאומי, בנקים, רשויות, ביטוחים פרטיים, בתי משפט, בתי דין, צווי ירושה וכדומה. לצורך השלמת מתן המידע למוסדות