קביעת מקום קבורה ושיטת הקבורה

החברה קדישא קובעת את מקום הקבורה לפי סדר קיים ומתוך התחשבות בבקשת המשפחה, בסוג הקבורה וכן הלאה.

בזמן הזמנת הלוויה תתבקש המשפחה להביע את רצונה לסוג הקבורה המבוקש: קבורה זוגית, קבורת שדה בודדת או קבורה רוויה. כמו כן תצטרך המשפחה להודיע לחברה קדישא אם בן משפחה מדרגה ראשונה הוא כהן, או אם הוא אדם עם מוגבלות הזקוק לעזרה בנגישות: אלה יובאו בחשבון בקביעת המיקום המדויק בתוך חלקות בית העלמין.

שיטות הקבורה הנהוגות בחברה קדישא כפר סבא כיום:

קבורת שדה:

קבורת שדה בודדת

קבורה זוגית:

קבורה שבה אפשר לרכוש מקום אחד מעל השני, אך אי אפשר לרכוש מקום צמוד.

קבר עילי:

אפשר לבקש קבורה עילית מעל נפטר קיים. הדבר כרוך בבדיקת היתכנות ובהכנה, ולכן יש להקדים בקשה זו ככל האפשר כדי לא לעכב את מועד הלוויה.

קבורה רוויה:

קבורה זו קיימת, נכון להיום, עד שלושה מפלסים.

כל שיטות הקבורה האלה הן קבורת שדה ולא במבני קבורה חיצוניים.

האתר נמצא בהרצה ויעלה באופן מלא ב 01/01/21

 

חברה קדישא כפר סבא

רחוב הכרמל 57 כפר סבא

טלפון: 09-7672478

 

תנאי שימוש באתר ומדיניות פרטיות

כל הזכויות שמורות לחברה קדישא כפר סבא