פטירה ברשות הרבים

פטירה עקב תאונה או מב"ט (מוות בלתי טבעי), שבה מפנה המשטרה את המנוח או המנוחה למכון לרפואה משפטית לצורך בדיקה או נתיחה ‒ במקרה זה אין צורך בהוצאת רישיון קבורה. המכון מוציא רישיון קבורה בעצמו ודואג להעברת המנוח למקום הקבורה. הדבר אינו כרוך בתשלום, אך את מועד ההלוויה אפשר לקבוע רק לאחר קבלת מועד השחרור של המנוח לקבורה.

פטירה בחו"ל

במקרה שבו תושב ישראל נפטר בחו"ל, על המשפחה להציג בפני החברה קדישא אישור ביטוח לאומי לזכאות לקבורה הפניה לאתר הביטוח הלאומי לפי תקנות הביטוח הלאומי. בלא אישור זה יהיה על המשפחה לשלם בעבור קבורת המנוח כתושב חו"ל שאינו זכאי לקבורה.

מקרים חריגים: היה ואי אפשר להשיג את האישור מיידית, אפשר להפקיד המחאה לביטחון וזו תיגבה אם לא יוצג האישור בתוך זמן סביר.

העברת המנוח או המנוחה מחו"ל מוטלת על המשפחה. החברה קדישא מתחילה את טיפולה החל מהגעת המנוח אל בית העלמין. על המשפחה לשלם אגרת שחרור מנמל התעופה ואגרת משרד הבריאות.

אפשר להיעזר בחברה קדישא לשם הזמנת שירות העברה מנמל התעופה אל בית העלמין. השירות הוא פרטי וכרוך בתשלום.

תהליך השחרור בנמל התעופה כולל הוצאת רישיון קבורה זמני ולאחר מכן יש להשלים את התהליך מול לשכת הבריאות המחוזית, בדרך כלל על ידי הגורם המפנה והמעביר. הגורם המפנה הוא שמוציא רישיון קבורה קבוע.

תושב חו"ל שנפטר בארץ

תושב חו"ל שנפטר בתחומי העיר כפר סבא זכאי לקבורה חינם כתושב ישראל. הזכאות היא למנוח או למנוחה בלבד ולא לאף בן משפחה אחר.

החברה קדישא כפר סבא מטפלת בקבורת יהודים בלבד. במידה שהחברה תקבל רישיון לעסוק בקבורה אזרחית, אזי תהיה אפשרות לקבורת גם מי שאינם מוגדרים יהודים או חסרי דת.

תושב חו"ל שנפטר בחו"ל

תושב חו"ל שמעוניין להיקבר בארץ יכול לפנות לחברה קדישא. תושב חו"ל שנפטר בחו"ל ושאינו זכאי לקבורה בארץ על פי תקנות הביטוח הלאומי, אך היה מעוניין להיקבר בארץ, על משפחתו לפנות לחברה קדישא טרם ההעברה לארץ כדי להסדיר הן את מקום הקבורה הן את כל הסידורים הכרוכים באישור ההעברה.

רק לאחר הסדרת כל הנושאים או המעוניינים תמציא החברה קדישא אישור להעברת המנוח או המנוחה מחו"ל לארץ.

שירות זה כרוך בתשלום על פי תעריפי החברה קדישא.

האתר נמצא בהרצה ויעלה באופן מלא ב 01/01/21

 

חברה קדישא כפר סבא

רחוב הכרמל 57 כפר סבא

טלפון: 09-7672478

 

תנאי שימוש באתר ומדיניות פרטיות

כל הזכויות שמורות לחברה קדישא כפר סבא