פטירה

את קביעת מותו של אדם בעת פטירה, בביתו או במוסד רפואי, עושה מי שמוסמך לכך, בדרך כלל רופא או פרמדיק. נהוג שהעומדים ליד הנפטר או בסמוך לו אומרים קריאת שמע, ואחר כך נהוג לקרוע קריעה בבגדי הנוכחים ולומר ברוך דיין האמת בשם ובמלכות. עם פטירתו של אדם מוטלת על שבעת הקרובים (בן, בת, אב, אם, אח, אחות, בעל או אישה) חובת הטיפול בקבורת המנוח או המנוחה. קרובים אלה אף חייבים בדיני אנינות עד לאחר הקבורה.

על קרובי המנוח (או המנוחה) מוטלת החובה להעביר לחברה קדישא את פרטיו. אם נרכש מקום עוד בחייו, יש להודיע על כך לחברה קדישא. יש לתאם עם החברה קדישא את מועד קיום ההלוויה ואת מיקומה, וכן יש לברר מהם המסמכים והתיעוד הנדרשים לצורך הוצאת רישיון קבורה. יש להביא רישיון זה למשרדי החברה קדישא ובכך מתקיימת חובת הקבורה המוטלת על המשפחה.

על מזמין הלוויה מוטלת החובה לבדוק כי ההזמנה הושלמה במלואה, שהדברים ברורים, וכי מקום הקבר הוסדר וידוע; כי מקום יציאת הלוויה מוסכם; ומי הנציג או הנציגים עורכי הלוויה בבית העלמין. אם קיימות דרישות מיוחדות לגבי מיקום, נשיאת הספדים, וכל הקשור בהלוויה ובקבורה ‒ יש להעלותם בזמן הזמנת הלוויה במשרדי החברה קדישא ולוודא כי הדברים נקלטו ונרשמו.

דיני אונן

אונן הוא אחד משבעת הקרובים של המנוח או המנוחה החל ממועד יציאת נשמה ועד לאחר קבורה. אלה הם שבעת הקרובים:
1. בן
2. בת
3. אב
4. אם
5. אח
6. אחות
7. בעל או אישה

דיני אנינות נחלקים לשניים: דיני האונן מן התורה (דאורייתא) חלים רק ביום הראשון לפטירה עד שקיעת החמה, ודיני אונן מדרבנן חלים מהלילה ואילך ועד לשעת הקבורה בפועל. החיוב לעסוק אך ורק בטיפול בקבורתם של המנוח או המנוחה אינו מאפשר קיום מצוות עשה כגון: תפילה, תפילין, ברכות וכו'. האונן פטור מקיום מצוות מעשיות אלו.

כיום, משהועברה אחריות הקבורה לידי החברה קדישא, עדיין נוהג דין אונן בקרובים אף על פי שאלה אינם עסוקים פיזית בקבורה. את פרטי הדינים הנהוגים אפשר למצוא בספרות כדוגמת "מעבר יבוק" מאת הגאון רבי אהרן ברכיה ממודנה זצ"ל, מגדולי רבני איטליה לפני כ-400 שנה; "גשר החיים" מאת הרב יחיאל מיכל טוקצינסקי זצ"ל; "נטעי גבריאל" מאת הרב גבריאל צינר; ו"פני ברוך: אבלות כהלכה" מאת הרב חיים בנימין גולדברג.

עם העברת אחריות הקבורה לידי החברה קדישא מסתיימת החובה ההלכתית המסורתית של המשפחה לטיפול בקבורת המנוח או המנוחה.

האתר נמצא בהרצה ויעלה באופן מלא ב 01/01/21

 

חברה קדישא כפר סבא

רחוב הכרמל 57 כפר סבא

טלפון: 09-7672478

 

תנאי שימוש באתר ומדיניות פרטיות

כל הזכויות שמורות לחברה קדישא כפר סבא