קביעת מועד הלוויה

את מועד הלוויה קובעת חברה קדישא, מתוך התחשבות בבקשת המשפחה ובהתאם לסדרים הנהוגים. כדי שאפשר יהיה לקבוע מועד מדויק ללוויה יש להשלים את הליך הוצאת רישיון הקבורה ולתאם העברה או פינוי. אם המנוח או המנוחה הועברו למכון לרפואה משפטית, אזי יש להוציא אישור מהמכון למועד שייקבע.

במקרה של פטירה בחו"ל יש לקבוע מועד לוויה אך ורק לאחר קבלת מועד נחיתה סופי.

בקביעת מועד הלוויה מתחשבת החברה קדישא הן בבקשות המשפחה הן בלוויות אחרות, וכן בשעות העבודה ובתחילתם של ימי מועד.

בשעת הזמנת הלוויה תוכל המשפחה להביע את רצונה לתכריכים מיוחדים, כגון פשתן וכדומה. כן תוכל להביע את רצונה כי מסע ההלוויה יעבור דרך הבית, בית הכנסת או מקום נוסף לשם מתן כבוד אחרון. (שירותים אלו כרוכים בתשלום.)

בעת הזמנת הלוויה המשפחה תתבקש להודיע לנציג החברה קדישא מהו הנוסח הרצוי לעריכת הלוויה (נוסחי עדות שונות, שפות וכד').

רצוי להודיע בעת הזמנת הלוויה על צפי הספדים ומשכם, וזאת כדי לתת כבוד כראוי.

במועד הזמנת הלוויה כדאי להודיע מהו הציוד הנדרש להלוויה ולשבעה. אם יתאפשר, והציוד יהיה זמין, אפשר לקבלו במשרדי החברה קדישא בלא תשלום (ציוד זמין כמו: כיפות, ספרי תפילה, ציוד הגברה נייד, כיסאות ועוד).

האתר נמצא בהרצה ויעלה באופן מלא ב 01/01/21

 

חברה קדישא כפר סבא

רחוב הכרמל 57 כפר סבא

טלפון: 09-7672478

 

תנאי שימוש באתר ומדיניות פרטיות

כל הזכויות שמורות לחברה קדישא כפר סבא