לוויה

בכפר סבא נהוג שבעת יציאת הלוויה מבית המנוח או המנוחה, כשמגיע הרכב ובו המנוח או המנוחה, מתאספת המשפחה סביב לשם מתן כבוד אחרון. באותה שעה נאמרים דברי פרידה ופסוקים וכן קדיש לעילוי נשמה.

אם נקבע כי יציאת הלוויה תהיה במקום שונה ממקום הקבורה, על בני המשפחה להיות מוכנים דקות מספר טרם הזמן שנקבע להגעת רכב החברה קדישא עם המנוח. באחריות המשפחה לדאוג לאפשרות עצירת הרכב בסמוך למקום היציאה בלי הפרעה לתנועה.

אם צפויה הלוויה רבת משתתפים, רצוי לתאם ‒ עם העירייה או המשטרה או שתיהן ‒ פיקוח והכוונה של התנועה, ואף סגירת האזור של מסע הלוויה. היה והיציאה נקבעה מבית הכנסת, ממוסד או ממקום אחר שנקבע לצורך מתן כבוד אחרון, יש לדאוג כאמור לאפשרות העמדת רכב הלוויות בלי להפריע למהלך התקין של השגרה במקום. באחריות המשפחה לדאוג לאמצעים שונים לרבות הגברה, הצללה, ישיבה או הסעה באזור ההתכנסות אם הדבר נדרש. אפשר להיעזר בחברה קדישא בלא עלות, תלוי בזמינות הציוד. עם סיום ההספד והקדיש במקום יציאת הלוויה תנוע השיירה אל עבר בית העלמין, בדרך כלל בדרך הקצרה ביותר ובהתאם לאפשרויות ולעומסי התנועה בדרך. שיירת רכבי המלווים תלווה במסע איטי את רכב הלוויות עד הגעתו לבית העלמין. בבית העלמין תתבקש המשפחה לזהות את המנוח או המנוחה באמצעות נציג מטעמה. בבית העלמין תחבור המשפחה לעורך הטקס ותעדכנו לגבי בקשות להספדים וכיוצא באלה.

מסע הקבורה יחל ברחבת הטקסים שבבית העלמין לפי סדר זה: קריעה, הספדים, פסוקים ואמירת קדיש. לאחר אמירת הקדיש ילוו הנוכחים את המנוח במסע לאזור הקבר, שם ייטמן בחלקה שהוקצתה בעבורו. לאחר סתימת הגולל יתבקשו הנאספים כמנהג המקום להשתתף בכיסוי הקבר. מנהג זה נחשב מצווה שרבים חפצים להשתתף בה. לפי הנהוג אין להעביר את כלי הכיסוי מיד אל יד, ונהוג להניחם על הקרקע כדי שהבא בתור ירימם מהקרקע וכך ימשיך לעשות עד להשלמת כיסוי הקבר.

לאחר אמירת פרקי תהילים, צידוק הדין וקדיש, תיערך תפילת אשכבה וכן בקשת מחילה בשם כולם מהמנוח או המנוחה. בזה ייתם הטקס. נציג החברה קדישא, עורך הלוויה, ידריך את המשפחה בדבר השבעה, האבלות וכן בהוראות ופרטים שעליהם לדעת. בעת העלייה מהקבר נוהגים רבים כי הגברים משתתפי הלוויה נעמדים בשתי שורות בסמוך ליציאה והאבלים עוברים בתווך, בעוד הקהל מנחם בברכת המקום ינחם אתכם, בתוך שאר אבלי ציון וירושלים. לאחר מעבר האבלים נסגרות השורות ונהוג כי האבלים יושבים כמה דקות בבית העלמין בזמן שהקהל עובר על פניהם.

באזור היציאה מבית העלמין יש ברזים וכן ספלים לנטילת ידיים: נהוג ליטול שלוש פעמים כל יד לסירוגין. אין מעבירים את הספל מיד ליד, אלא מניחים אותו לנוטל הבא. מנהג נוסף הוא לצאת מבית העלמין בדרך שונה מדרך הכניסה לבית העלמין. קיימים מנהגים נוספים, חלקם או רובם על פי הקבלה, ואפשר לקרוא עליהם בספרות כדוגמת "מעבר יבוק" מאת הגאון רבי אהרן ברכיה ממודנה זצ"ל, מגדולי רבני איטליה לפני כ-400 שנה; "גשר החיים" מאת הרב יחיאל מיכל טוקצינסקי זצ"ל; "נטעי גבריאל" מאת הרב גבריאל צינר; ו"פני ברוך: אבלות כהלכה" מאת הרב חיים בנימין גולדברג.

האתר נמצא בהרצה ויעלה באופן מלא ב 01/01/21

 

חברה קדישא כפר סבא

רחוב הכרמל 57 כפר סבא

טלפון: 09-7672478

 

תנאי שימוש באתר ומדיניות פרטיות

כל הזכויות שמורות לחברה קדישא כפר סבא