נפטרים שמועד אזכרתם חל היום

שם משפחה
שם פרטי
שם האב
בית העלמין
תאריך פטירה עברי
תאריך פטירה לועזי